Sider:

Book en tid

Prøv selv hvad en gratis snak kan gøre for dig.

Se bookingkalenderen her

Tilbud til virksomheder

Læs meget mere her

Månedlige tips til arbejdslivet - tilmeld dig her:
.
.

Nyhedsbrev på arbejde

Påskefortælling anno 2013

Selvom jeg ser mig selv som kristen, er jeg skeptisk over for påskefortællingen, hvor Jesus blev slået ihjel, lagt ind i et gravkammer og på 3. dagen kom til live igen, og efter at have rullet den store sten foran graven væk, gik. Jeg tror på andre forklaringer, der ikke gør Jesus’ kraft og budskab ringere, snarere tværtimod.

Her er min påskefortælling: Jesus blev slået ihjel som resultat af den overspændte stemning, der herskede i det besatte Jerusalem. Han døde, fordi datidens borgere troede på, at mennesker, der opfattes som en trussel for samfundsordenen, skal fjernes og straffes. Ganske som den fremherskende holdning er i dag.

At opfatte Jesus som offerlammet for vore synder gør mig helt syg om hjertet. Jeg tror på en Gud, der forstår og favner mig lige gyldigt hvad jeg har bedrevet, og det er Guds natur, uafhængigt af Jesu korsfæstelse. Jeg tror også, at jeg er del af et menneskeligt fællesskab, hvor jeg selv må tage konsekvensen af mine handlinger.

Opstandelsen 2013

Jeg tror at en borger i det daværende Jerusalem ønskede, at Jesus skulle begraves et sted, hvor hans liv kunne æres og højtideligholdes, og han lod ham hente og begravede ham i sin egen have. Derfor var graven tom. I mellemtiden har de, der ønskede at gøre Jesus til en Gud, opfundet at han genopstod.

Jeg tror på en udødelig sjæl, på et forløb af liv for hver enkelt af os, der leder mod stadig større kærlighedsfylde. Jesus var en foregangsfigur for alle os andre, en storebror, en oplyst mand, ham der kendte vejen. Men også en mand, der måtte underkaste sig de fysiske kræfter her i verden for at kunne inkarnere, ganske som os andre. Som blev født, levede og døde.

Som metafor fungerer historien bedre. Hvem kender ikke til at gå levende død igennem perioder af sit liv? Hvor jagten på anerkendelse, status eller accept sløver vores sanser og gør os afstumpede over for hinanden, lidelsen i verden og konsekvenserne af vores livsstil? Så vi bl.a. kommer til at mene, at bandekriminalitet skal bekæmpes med fjernelse og straf af frontfigurerne.

Jesus og bandekonflikten

Det skelsættende ved Jesus var ikke hans korsfæstelse, men hans lære. Jeg tænker undertiden, at det var os i 2013, Jesus talte til. Først i dag har de fleste af os en modenhed, hvor vi kan høre budskabet. I Bjergprædikenen taler han om, at det ikke er nok at overholde loven (Moseloven, de 10 Bud), men at det er intentionen, der er vigtig. Intentionen at elske vores næste som os selv, at vende den anden kind til und zo weiter.

Jeg ser verden gennem Ikkevoldelig Kommunikations-linsen. Her tager vi også udgangspunkt i vores egen og vores modparts intention, når vi kommunikerer, og vi bestræber os på at opløse al trang til at udøve vold i os selv, så vi ikke forfalder til at ville straffe dem, der har forbrudt sig mod os eller andre.

Magt anvender vi for at beskytte os selv og andre mod overgreb mm, ikke for at straffe. For vi ved, at ‘synderen’ i øjeblikket for udåden ikke er ond eller forkert, men af tragiske grunde ikke kan finde på andre måder at opfylde sine behov på. Vores opgave er derefter at hjælpe personen med at genoprette værdigheden og ansvarligheden gennem empati og konfrontation med konsekvensen af hans/ hendes handlinger.

Fra fjern til nær

Jeg bliver trist til mode ved tanken om, hvor distanceret jeg og mange af mine medborgere er. Vi kategoriserer og bedømmer de andre (og os selv), og mange af os omgås næsten ikke mennesker, der er forskellige fra os selv. Mit påskeønske for mig og os alle sammen er, at vi kunne rykke en smule tættere på dem, vi ikke kender, og vove to spørgsmål: “Hvad er det, der driver dig?” og “Kunne du tænke dig at høre hvad det gør ved mig?”

Ikke fordi det øger produktiviteten, giver udslag på Pisa-undersøgelsen eller øger det private forbrug. Men fordi det vækker os til live igen som levende mennesker over for hinanden. Som Howard Thurman siger: Spørg ikke hvad Verden har brug for. Spørg hvad der vækker dig til live, og gør det. For hvad Verden har brug for, er mennesker, der er kommet til live.

Min fortolkning af påskemysteriet er lånt fra bogen Vandrer Mod Lyset!. Læs om den her.

Share on Facebook

Comments are closed.