Sider:

Book en tid

Prøv selv hvad en gratis snak kan gøre for dig.

Se bookingkalenderen her

Tilbud til virksomheder

Læs meget mere her

Månedlige tips til arbejdslivet - tilmeld dig her:
.
.

Nyhedsbrev på arbejde

Gratis strategi-snak

Coaching foregår som et forløb af samtaler af typisk en times varighed. Vi mødes fysisk eller over en video-forbindelse. Standarden er  tre til seks måneder med 1-3 samtaler om måneden.

Allerførst har vi en strategi-snak, hvor vi begge får chancen for at checke kemien imellem os, og hvor dine ønsker til et coachingforløb er på dagsordenen. Herefter aftaler vi hvordan dit forløb skal sættes sammen. Strategi-snakken betaler du ikke for.

Coaching betales månedsvist bagud, og udover de aftalte samtaler har du mulighed for korte (5- minutters) telefonopkald og e-mailudveksling efter behov i min telefontid. Desuden vil jeg sende dig  hjemmeopgaver og andre supplerende materialer, der kan understøtte din proces.

Hvad er forskellen på coaching, psykoterapi, konsulentbistand og mentorering?

psykoterapi betragter vi klienten som en, der har noget, der er gået i stykker, som skal repareres. Typisk arbejder du med hændelser fra fortiden, der har ufrivillig indflydelse på dine tanker om dig selv og dine handlinger i nutiden. Målet med terapi er at de gamle blokeringer i dit følelses- og energisystem bliver opløst og du henter værdifulde indsigter som du kan integrere i dit nutidsliv.

Konsulentbistand har karakter af rådgivning. Konsulenten har ekspertviden, som klienten kan trække på. Når jeg arbejder i virksomheder, er det tit som konsulent, hvor vi fokuserer på kommunikation og samarbejde. Læs mere her.

Mentorering er et samlebegreb for når en mere erfaren person hjælper en mindre erfaren ved at dele sine oplevelser. Inden for coaching har mentorering en specifik betydning, nemlig når mentoren lytter til en coaching-samtale, og coachen får feedback og næring-til-læring. Jeg er uddannet mentor og tilbyder mentorering til coaches på PCC-niveau. Skriv til mig hvis du er interesseret.

Coaching tager udgangspunkt i din nutid og dine ønsker for fremtiden. Coaching frilægger dine sande, personlige værdier og støtter dig i at skabe et liv, der afspejler dem. Her er kun du autoriteten; coachens rolle er at støtte, værne, være nysgerrig og udfordre dig, så du forstår dig selv bedre, ser nye muligheder og  bevæger dig ud af din tryghedszone – for at komme til fornyet fred med dig selv og opnå det, du længes efter.

I et coachingforløb støder vi måske på oplevelser, der bedst forløses gennem psykoterapi. Så taler vi om, hvordan du bedst arbejder videre med det, og jeg kan pege på en psykoterapeut.

Coaching og Ikkevoldelig Kommunikation (IVK)?

PeaceByHeart Coaching er udsprunget af og i overensstemmelse med Ikkevoldelig Kommunikation. Jeg er certificeret træner i IVK og også certificeret coach med såkaldt PCC-akkreditering fra The International Coach Federation. Du vil opleve dyb lytning og empati, suppleret med coaching-verdenens fokus på anerkendelse, motivation, handling og opfølgning.

Share on Facebook